آزمون مدرک ارائه کننده مدرک با ترجمه رسمی

رشته های تحصیلی که بیشترین بازار کار را دارند؟؟؟؟؟
حسابداری

پیش بینی شده است که آینده شغلی حسابداری تا سال ۲۰۲۶ چیزی در حدود ۱۰ درصد رشد داشته باشد. حسابداری یکی از مشاغلی است که هر شرکتی به آن نیاز دارد و اگر خواهان تحصیل در این رشته هستید، باید بگوییم که انتخاب خوبی دارید.
تمام شرکت‌ها از شرکت‌های بزرگ و کوچک دولتی گرفته تا شرکت‌های خصوصی و غیرانتفاعی، همگی به یک حسابدار نیاز دارند تا بتواند اظهارنامه‌ مالیاتی‌ را تهیه کند، به حساب‌های شرکت رسیدگی کند، در مورد بودجه و بودجه بندی پیشنهاد دهد و در کل به امور مالی شرکت برسد.
این رشته‌ی تحصیلی یکی از رشته‌های خوب برای درآمد نیز می‌تواند باشد و می‌توانیم بگوییم که افرادی که در این حرفه کار می‌کنند، حقوق نسبتا خوبی دارند. البته باید گفت که این رشته متقاضی زیادی دارد و به طبع این تعداد متقاضی می‌تواند میزان بیکاری را نیز در این رشته نسبت به دیگر رشته‌ها، افزایش دهد

مطالب مرتبط