آیا مدرک تحصیلی خریداری شده قانونی است؟

مدارک تحصیلی که توسط تیم مدرک آزمون ارائه میشوند کاملا قانونی و معتبر می باشد. شما میتوانید به محض صدور مدرک خود استعلام مدرک صادر شده را در سایت دانشگاه انجام بدهید و بعد از اطمینان از صحت مدرک صادر شده، تسویه خود را با تیم ما انجام دهید