اخذمدرک توسط مدرک_آزمون

مدارک دانشگاه آزاد، توسط رابطین ما در ســازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسـلامی تهیه و صادر میگردند و قابل استـعلام به صورت مــــادام‌العمر می‌بـاشند.کلیه دانشنامه‌ها همراه با ریــز‌ نــمرات فارغ التحصیلی به متقاضی ارائه میگردند.از این مدارک می‌توانید جهت استــخدام در ادارات دولتی، خـصوصی، نیمه دولتی، و ادامه تحصیــل در دانشگاه‌های داخل و خارج کشور و شــرکت در امتحانات تخصصی جهت اخذ مجـوز و پروانه شغلی استفاده کنید