اخذ تاییدیه سازمان WES جهت مهاجرت

اخذ تاییدیه سازمان WES جهت مهاجرت ، کار و ادامه تحصیل به کشور  کانادا و  آمریکا + انجام کلیه امور ترجمه رسمی ، تاییدیه دادگستری ، وزارت امور خارجه

 

 

تمامی مدارکی که از سوی مدرک جویان صادر می شود قابلیت ترجمه ، ادامه تحصیل ، اخذ مجوز ، مهاجرت ، استعلام و … رو دارا می باشند

 

قابل توجه اینکه مراجعین عزیز می توانند ابتدا از مدارک استعلام بگیرند