اخذ مدارک تحصیلی و دانشگاهی

تهیه مدارک تحصیلی و دانشگاهی در زمان کوتاه، همراه با کلیه استعلام ها در تمامی مقاطع و تمامی رشته های موجود دانشگاهی توسط تیم مدرک آزمون انجام می شود.