ارائه مدرک فوق دیپلم یا مدرک کاردانی

ارائه مدرک فوق دیپلم یا مدرک کاردانی با استعلام آنلاین و استعلام کتبی و رسمی از دانشگاه محل اخذ مدرک. شامل ریزنمرات درسی تمامی ترم ها.