استخدام و ارتقا شغلی

اگر قصد مهاجرت تحصیلی دارید و تنها نیازمند مدرک تحصیلی مرتبط می باشید، میتوانید مدرک تحصیلی مورد نظر خود را که قابل ترجمه است از موسسه آزمون مدرک سفارش دهید.

اگر قصد استخدام ویا پیشرفت در موقعیت شغلی خود را دارید با ما همراه باشید