اعتبار مدرک های تحصیلی ارائه شده توسط آزمون مدرک

مدارکی که از آزمون مدرک دریافت می کنید کاملا معتبر می باشد و شما می توانید در هر سازمان و ارگانی از آن استفاده کنید، چون امکان استعلام این مدارک وجود دارد. این مدارک شامل ریز نمرات، دانشنامه و تایید فارغ التحصیلی می باشد و همچنین این مدارک از موسسه های و دانشگاه های داخلی که زیر نظر وزارت علوم است تهیه می شوند.

1- خرید مدرک تحصیلی دارای ریز نمرات و ثبت فیزیکی

مدارک ارائه شده توسط آزمون مدرک دارای ریز نمرات می باشد و در به صورت فیزیکی نیز در سازمان مربوطه ثبت شده است.

2- خرید مدرک تحصیلی با پرونده سازی های کامل و ثبت سیستمی

این مدارک تحصیلی در دانشگاه مربوطه پرونده سازی شده است و برای فرد در دانشگاه فایل دانشجویی ایجاد می شود.

3- خرید مدرک تحصیلی قابل ارائه به ارگان های دولتی و غیردولتی

شما می توانید بدون نگرانی این مدارک را به موسسات دولتی و غیر دولتی ارائه دهید چون این مدارک معتبر می باشند و امکان استعلام دارند.

4- خرید مدرک تحصیلی با امکان ادامه تحصیل در داخل یا خارج کشور

شما می توانید این مدارک را به سفارتخانه ها برای استعلام تحویل دهید، چون این مدارک در سازمان مربوطه ثبت شده است.