اعتبار مدرک های تحصیلی ارائه شده توسط آزمون مدرک

مدارکی که از آزمون مدرک دریافت می‌کنید کاملا معتبر هستند و شما می‌توانید در هر سازمان و ارگانی از آن به صورت رسمی استفاده کنید. امکان استعلام این مدارک وجود دارد و تفاوتی با مدارک فارغ‌التحصیلان ندارند. هنگام تحویل مدارک ریز نمرات، دانشنامه و تاییدیه فارغ‌التحصیلی به شما ارائه می‌گردد. مدارک از موسسه‌های و دانشگاه‌های داخلی که زیر نظر وزارت علوم است تهیه می‌شوند.