خدمات مجموعه ما

خدمات مجموعه ما

تغییرات شناسنامه

کم کردن سن

تغییر نام و نام خانوادگی

حذف نام همسر

حذف اسم فرزند و…

زیر نظر اداره ثبت احوال کشور

 

مدارک تحصیلی :

 

دیپلم فنی

دیپلم دبیرستان

پیش دانشگاهی

کاردانی ( فوق دیپلم )

کارشناسی ( لیسانس )

کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس )

دکتری

 

معافیت :

 

معافیت پزشکی

معافیت کفالت

 

گواهینامه رانندگی :

 

گواهینامه پایه یک

گواهینامه پایه دو

گواهینامه پایه سه

گواهینامه موتورسیکلت

گواهینامه مهارت فنی و حرفه

 

تمامی مدارک رسمی و قابل استعلام هستند.