خرید کارت معافیت خدمت سربازی

خرید کارت معافیت خدمت سربازی موجود شد

 

با استعلام رسمی از سازمان نظام وظیفه

تشکیل پرونده کفالت و پزشکی و خرید معافیت