داشتن مدرک تحصیلی چه فایده‌هایی دارد؟

از آنجایی که سیستم آموزشی ما فقط دانش را بصورت تئوری به دانشجوها و حتی دانش‌آموزان انتقال میدهد، مهارت در این سیستم آموزشی جایی ندارد! اما چه چیزی باعث می‌شود که فرد هزینه و زمانش را برای ادامه تحصیل خرج کند؟!

ارزش اجتماعی: در ایران اینکه مدرک تحصیلی‌های متفاوتی داشته باشید به یک ارزش تبدیل شده است.
مشخص کردن زمینه فعالیت: داشتن مدرک در یک رشته خاص، حوزه فعالیت و مطالعه شما را نشان می‌دهد. حتی اگر در عمل کارایی نداشته باشد!
افزایش اعتماد به نفس: داشتن مدرک تحصیلی باعث افزایش اعتماد به نفس در فرد می‌شود که نقش مهمی در توسعه فردی دارد.
جایگاه شغلی بالا: بعضی از سازمان‌ها به کارکنانی که مدرک تحصیلی بالاتری دارند، حقوق بالاتری می‌دهند.
فعالیت و حضور در اجتماع: مدرک تحصیلی نشانه این است که فرد در اجتماع حضور داشته و با کارگروهی و مسئولیت‌پذیری آشنا است.

مطالب مرتبط