در چه شرایطی بهتر است مدرک تحصیلی بخریم؟

بسیاری از رشته های دانشگاهی علاوه بر دانش نیازمند تجربه و کسب مهارت است. اگر فکر می کنید مهارت کافی در رشته ی مورد نظر خود را دارید و تنها مدرک آن را ندارید، می توانید مدرک تحصیلی مورد نظر خود را بخرید.