رشته مدیریت دولتی

مدیریت دولتی، رشته‌ای است که به نحوه اداره دولت‌ها، نهادها، سازمان‌ها و ساختارهای دولتی می‌پردازد. در این راستا تنظیم و تعریف نحوه کنش بین افراد در این ساختار نیز بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در رشته مدیریت دولتی به طرح مسائل مدیریتی به خصوص در زمینه سازمان‌های دولتی پرداخته می‌شود