صدور مدارک تافل ( آکادمی – معتبر )

تشکیل پرونده و صدور مدارک تافل ( آکادمی – معتبر )  در کمترین زمان و بهترین کیفیت

 

با امکان تعیین نمره کل و نمره بخش های مختلف آزمون

 

با همراه استعلام رسمی و با امکان استعلام گیری از مراجع معتبر

 

افزوده شدن موسسات خارجی جهت اخذ تافل در بازه زمانی عدم برگزاری آزمون