صدور مدارک دیپلم کار دانش و فنی

تشکیل پرونده و صدور مدارک دیپلم کار دانش و فنی در کمترین زمان و بهترین کیفیت

 

#کامپیوتر ، #خیاطی ، #برق ، #برنامه_نویسی و …

به همراه ریزنمرات و تمامی مدارک مرسوم فارغ التحصیلی

 

امکان تعیین تاریخ صدور و معدل

 

با همراه استعلام رسمی و با امکان استعلام گیری از مراجع معتبر