صدور گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

تشکیل پرونده و صدور گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای در کمترین زمان و بهترین کیفیت

#کامپیوتر ، #خیاطی ، #برق ، #برنامه_نویسی ، #ICDL و …

 

امکان تعیین تاریخ صدور و نمره

 

با همراه استعلام رسمی و با امکان استعلام گیری از مراجع معتبر