مدرک تحصیلی با استعلام یکپارچه

تمامی مدارک صادره چون دارای پرونده فیزیکی هستند در سامانه استعلام آنلاین وزارت علوم قابل استعلام هستند و دیگر نگران نامه های پستی به دانشگاه برای استعلام نباشید.