مدرک تحصیلی فوری

موسسه مدرک آزمون توانایی اخذ انواع مدارک مهارت و فنی و حرفه ای را برای شما عزیزان مهیا کرده است. در کوتاهترین زمان، مدرک رشته و مهارت مورد نظر خود را با استعلام های کامل همراه با ترجمه رسمی جهت مهاجرت و ارِائه به تمامی سفارت ها از موسسه مدرک آزمون دریافت کنید.

دیپلم رسمی (شاخه نظری، شاخه تجربی، شاخه کار و دانش، شاخه فنی و حرفه ای) با مدارک مورد تایید

مدارک فنی و حرفه ای با استعلام

مدارک گذر مهارتی

دارای پرونده رسمی و ثبت شده در سامانه آموزش و پرورش و قابل استعلام دائمی