مدرک دانشگاه مجازی معتبر است؟

تمام مدرک های موسسه آموزشی آزمون مدرک معتبر و قابل استعلام از وزارت علوم است.

مطالب مرتبط