مدرک کاردانی یا همان فوق دیپلم را می‌توانید از آزمون مدرک بخرید این مدرک در سیستم دانشگاه ثبت شده و قابلیت استعلام و ارائه به ارگان‌های دولتی را دارد.