مدرک فوق لیسانس

مدرک کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس شامل اعتبار و قانونی است که درسیستم دانشگاه ثبت شده است و قابلیت استعلام دارد.دراین مدارک ریزنمرات نیز وجود دارد.

مطالب مرتبط