مقاطع و رشته های خرید مدرک تحصیلی

پیش دانشگاهی
این مدرک برای رشته‌های نظری می‌باشد و شما می‌توانید برای کنکور و ادامه تحصیل در خارج از کشور از آن استفاده کنید چون قابلیت استعلام دارد.

کاردانی
مدرک کاردانی یا همان فوق دیپلم و یا را می‌توانید از آزمون مدرک بخرید این مدرک در سیستم دانشگاه آزاد ثبت شده و قابلیت استعلام و ارائه به ارگان‌های دولتی را دارد.

کارشناسی
مدرک کارشناسی دانشگاه یا لیسانس را از آزمون مدرک خریداری کنید این مدرک معتبر بوده و فایل فیزیکی و غیر فیزیکی آن وجود دارد و امکان استعلام آن وجود دارد.

کارشناسی ارشد
مدرک کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس معتبرر و قانونی که در سیستم دانشگاه ثبت شده است و پرونده کاملی به همراه ریز نمرات تشکیل گردیده است.

دکتری
مدرک دکتری شامل تمام رشته‌های دانشگاهی است. مدارک در سیستم دانشگاه ثبت و دانشنامه و ریز نمرات و قابلیت استعلام را دارا می‌باشند.