مواظب افراد کلاهبردار باشید تحقیق کنید بعد تصمیم گیری کنید

از آنجا که صدور مدارک غیرقانونی است، هیچگاه یک کارمند دانشگاه، با افرادی که در داخل ایران هستند همکاری نمیکند و این اشتباه است که تصور کنید ارتباط با افرادی که خطوط تلفن همراه داخل ایران را دارند موجبات اطمینان و دسترسی شما به فروشنده مدرک میشود چرا که شماره موبایل کلیه اشخاصی که فروش مدارک تحصیلی در ایران را انجام میدهند به نام اتباع بیگانه صادر شده و تمامی افراد دارای شماره تلفن ایران، صرفا‌ً مشغول کلاهبرداری هستند

مطالب مرتبط