پذیرش دانشجو آزمون مدرک

🆔 @Dr_ariafar_1400

جهت آشنایی با معتبر بودن یا نبودن مدرک دانشگاه مجازی در خارج از کشور از سراسر کشور از طریق تلفن همراه با مرکز مشاوره
مدرک_آزمون
👇تماس حاصل فرمایید👇

1- خرید مدرک دیپلم و پیش دانشگاهیخرید مدرک پیش دانشگاهی و دیپلم فنی و حرفه ای، کار ودانش و نظری با ریزنمرات و پرونده های فیزیکی

2- خرید مدرک دانشگاه آزادمدرک دانشگاه آزاد شامل کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با ثبت در سیستم و قابلیت استعلام

3- خرید مدرک دانشگاه غیرانتفاعیمدارک دانشگاه های غیر انتفاعی شامل کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری معتبر و حاوی جزئیات

مطالب مرتبط