پذیرش در رشته های دانشگاه آزاد ۱۴۰۰_۱۴۰۱

معرفی رشته های تحصیلی واحد:

مقطع کارشناسی ارشد :1-  مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی2-  مدیریت ثبت اسناد واملاک 3- مهندسی عمران – ژئوتکنیک  4- مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی  5-  مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی 6- مهندسی خودرو7- زیست شناسی – بیوشیمی  8 –  مهندسی معماری  10- معماری داخلی  11-  انرژی و معماری 12- فناوری معماری – معماری دیجیتال13 –  فناوری معماری – معماری بیونیک

کارشناسی پیوسته : 1 -مهندسي كامپيوتر  نرم افزار 2- مهندسي عمران 3-برق 4- مديريت بازرگاني 5-  مدیریت دولتی  6- مديريت مالي  7- معماري  8- حسابداري 9- زيست شناسي سلولي ومولكولي 10- معماري داخلي 11 – حسابداري (حسابرسي) 12- امور گمركي  13 – حقوق 14- فقه ومبانی حقوق  15-مربيگري ورزشي (گرايش مبيگري ورزش ) 16- مربيگري ورزشي(  فعاليت بدني و تندرستي)17- مهندسی مکانیک  

کارشناسی ناپیوسته :  1-مهندسی تکنولوژی نقشه برداری2-  مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی3-  مهندسی تکنولوژی راهسازی4- مهندسی تکنولوژی معماری 5-  مهندسی تکنولوژی ساختمان 6- مهندسی تکنولوژی عمران – عمران 7- مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی 8-  مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو 9- علمی کاربردی حسابداری 10- مهندسی تکنولوژی نرم افزار – کامپیوتر 11- ساخت و تولید  12 – تربیت بدنی( مدیریت برنامه ریزی )13- مدیریت بازرگانی  14 – برق قدرت  15- حمل و نقل ترافیک شهری 

کاردانی  پیوسته :  1- نقشه کشی معماری 2- ساختمان 3- مکانیک خودرو 4- کامپیوتر 5- حسابداري  6- تربيت بدني 7- برق صنعتی

کاردانی  ناپیوسته : 1- امور گمركي 2- امور مالي مالياتي 3- معماري 4- حسابداري 5- صنايع غذايي 6- كاردان فني عمران ( كارهاي عمومي ساختمان ) 7- كاردان فني عمران (ساختمانهاي بتنی) 8- حمل و نقل ترافیک شهری 9 مدیریت امور دفتری 10- تربیت بدنی11- برق قدرت (توزیع ) 12- امور اداری 13- تاسیسات  15-  تعمیر و نگهداری خودرو