از کجا و چگونه مدرک کارشناسی بگیریم؟

خرید مدرک کارشناسی: مدرک کارشناسی یا به زبان فرانسوی لیسانس دوره تحصیل و اخذ مدرک آن به مدت چهار تا شش سال بطول می‌انجامد. مدرک کارشناسی دارای دو صورت پیوسته یعنی پشت سرهم و ناپیوسته یعنی کاردانی به کارشناسی است. در برخی کشورهای اروپایی و آمریکا دانشجویانی که دوره کارشناسی را با موفقیت پشت سرب بگذارنند معادل درجه Bachelor’s degree به آنها اعطا خواهد شد.