موسسه آزمون مدرک توانایی اخذ انواع مدارک مهارت و فنی و حرفه ای را برای شما عزیزان مهیا کرده است. در کوتاهترین زمان، مدرک رشته و مهارت مورد نظر خود را با استعلام های کامل همراه با ترجمه رسمی جهت مهاجرت و ارِائه به تمامی سفارت ها از موسسه آزمون مدرک دریافت کنید

مدارک گذر مهارتی

دارای پرونده رسمی و ثبت شده در سامانه آموزش و پرورش و قابل استعلام دائمی