مقاطع و رشته های خرید مدرک تحصیلی

1- پیش دانشگاهی

این مدرک برای رشته های نظری می باشد و شما می توانید برای کنکور و ادامه تحصیل در خارج از کشور از آن استفاده کنید چون قابلیت استعلام دارد.
خرید مدرک پیش دانشگاهی

3- کاردانی

مدرک کاردانی یا همان فوق دیپلم و یا را می توانید از دکتر مدرک بخرید این مدرک در سیستم دانشگاه آزاد ثبت شده و قابلیت استعلام و ارائه به ارگان های دولتی را دارد.
خرید مدرک کاردانی

4- کارشناسی

مدرک کارشناسی دانشگاه یا لیسانس را از آزمون مدرک خریداری کنید این مدرک معتبر بوده و فایل فیزیکی و غیر فیزیکی آن وجود دارد و امکان استعلام آن وجود دارد.
خرید مدرک کارشناسی

5- کارشناسی ارشد

مدرک کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس شامل اعتبار و قانونی است که در سیستم دانشگاه آزاد ثبت شده است و قابلیت استعلام دارد این مدارک ریز نمرات نیز در آن ها وجود دارد.
خرید مدرک کارشناسی ارشد

6- دکتری

مدرک دکتری شامل تمام رشته های دانشگاهی می شود و در سیستم دانشگاه ثبت و دانشنامه و ریز نمرات و قابلیت استعلام را دارا می باشد.
خرید مدرک دکتری

7- پیراپزشکی

مدرک پیراپزشکی دانشگاه شامل تمامی مدارک پیراپزشکی هست که معتبر و رسمی هستند و این مدارک قابل استعلام و قابل ارائه به ارگان های دولتی خواهند بود
خرید مدرک پیراپزشکی

8- پزشکی

شما امکان خرید مدرک پزشکی را نیز از آزمون مدرک دارید این مدرک در سیستم دانشگاه ها ثبت شده و فایل آن در دانشگاه موجود است و امکان استعلام آن وجود دارد.

مطالب مرتبط